дивись.info

Ситуація на молодіжному ринку праці Львівщини: проблеми, перспективи

Ситуація на молодіжному ринку праці Львівщини: проблеми, перспективи

Послугами обласної служби зайнятості у січні-травні 2013 року скористалися 23,8 тис. осіб віком до 35 років, що мали статус безробітного. У порівнянні з відповідним періодом минулого року чисельність безробітної молоді, котра шукала роботу за посередництвом служби зайнятості, збільшилась на 3,0 тисячі (або на 14,3%).

Чисельність випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів освіти на обліку обласної служби зайнятості у січні-травні 2013 року у порівнянні з відповідним періодом торік дещо зменшилась і становила  відповідно  2,0 тис. (торік — 2,3 тис.) та 1,3 тис. осіб (торік — 1,5 тис.).

Найбільше безробітних випускників вишів було серед тих, хто свого часу обрав спеціальності «Бухгалтерський облік», «Сестринська справа» (для молодших спеціалістів), «Правознавство», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства».

Серед безробітних випускників професійно-технічних закладів освіти переважали особи, котрі здобули професію кухаря, перукаря (перукар-модельєр), оператора комп’ютерного набору, слюсаря з ремонту автомобілів, обліковця бухгалтерських документів, еклектрогазозварника.

Заходами активної політики зайнятості охоплено 7,8 тис. представників молодого покоління (кожного третього), у т. ч. роботою забезпечено 3,5 тис. (рівень працевлаштування безробітної молоді склав 14,9%), професійне навчання проходили 2,7 тис., до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 1,6 тис. молодих краян.

Із загального числа працевлаштованих службою зайнятості започаткували власну справу 153 молоді особи (торік — 124).

Серед молоді, яка скористалася послугами СЗ у звітному періоді, нараховувалось 18 осіб, котрим на момент реєстрації не виповнилося 18 років (з них 14 осіб мали статус безробітного).  З їх числа 10 осіб працевлаштувалося (з низ 7 осіб мали статус безробітного), 9 осіб навчалося за скеруванням служби зайнятості, 16 осіб отримали профорієнтаційні послуги (12 зареєстрованих безробітних).

Окрім цього, у цьому році на обліку СЗ перебувала 1 дитина сирота, котра мала статус безробітного і працевлаштована за скеруванням служби зайнятості.

Частка молоді у віці до  35 років у загальних обсягах зареєстрованого безробіття на початок червня 2013 року становила 47,9% (на відповідну дату торік —47,7%).

Станом на 21 червня п.р. чисельність безробітної молоді на обліку обласної служби зайнятості  становила 12,7 тис. осіб.

Молодіжне безробіття – загальна проблема. Вона характерна не лише для України, а й для країн Старого Світу. Рівень безробіття серед молоді до 25 років у Євросоюзі сягнув у березні 23,5%. Найнижчий рівень молодіжного безробіття зафіксований в Німеччині та Австрії (7,6%). Найбільша кількість непрацюючих молодих людей проживає в Греції: їх число досягає 59,1%.

За офіційними даними, в Україні рівень безробіття серед молоді перевищує 17%.

Гарантовані робочі місця, які раніше були нормою для попередніх поколінь, принаймні в розвинених країнах, стали не такими доступними для сучасної молоді. Поширення тимчасової та неповної зайнятості, особливо після того, як глобальна економічна криза досягла свого піку, говорить про те , що така зайнятість найчастіше є для молодих людей єдиним можливим варіантом працевлаштування.

Крім того, за прогнозами МОП, зростає і частка тих молодих людей, які не можуть знайти роботу протягом шести і більше місяців.

До довгострокових наслідків високого і стійкого молодіжного безробіття належать відсутність корисного досвіду роботи і втрата професійних навичок. Крім того, безробіття, з яким молоді люди стикаються на самому початку своєї кар’єри, швидше за все несприятливо відіб’ється на їхній здатності заробляти, внаслідок чого вони будуть як і раніше позбавлені хороших перспектив зайнятості й заробітків навіть десятиліття потому (За матеріалами доповіді Міжнародної організації праці (МОП) “Глобальні тенденції зайнятості серед молоді – 2013”).

Запобіжні заходи щодо пом’якшення наслідків молодіжного безробіття — це стимулювання створення стабільних робочих місць та підвищення конкурентоспроможності молоді, насамперед випускників вишів та професійно-технічних закладів освіти, на ринку праці.

Із січня цього року служба зайнятості України працює у новому правовому полі, оскільки ввійшов у дію Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI. У цьому документі визначені правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, у тому числі гарантії держави щодо захисту права громадянина на працю та соціальний захист від безробіття.

Окремі положення Закону націлені на збалансування попиту та пропозиції робочої сили, зростання темпів створення нових місць праці,а також  зменшення рівня молодіжного безробіття, залучення підприємливих краян до бізнесової діяльності, посилення мотивації найманого персоналу та роботодавців до легального працевлаштування.

Для прикладу, впроваджується механізм стимулювання фірм і компаній до створення нових робочих місць шляхом надання компенсацій зі сплати єдиного соціального внеску. На фінансову підтримку можуть розраховувати роботодавці, які забезпечуватимуть місцем праці терміном понад два роки молодь, котра вперше шукає роботу, або тих, хто недостатньо конкурентоспроможний на ринку праці. Компенсаційні виплати передбачені й для суб’єктів малого бізнесу, що працевлаштовуватимуть безробітних на новостворені робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності. Асигнування надаватимуться щомісячно упродовж першого року роботи працівників, а їхня сума дорівнюватиме розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу.

Роботодавці, що впродовж року створюють робочі місця, працевлаштовують на них працівників і виплачують їм заробітну плату у не нижчому ніж три мінімальні заробітні плати розмірі, наступного року можуть скористатися правом на 50-відсоткове зменшення розміру єдиного соціального внеску. Всі ці положення стосуватиметься й тих роботодавців, які надаватимуть перше робоче місце.

Торік частково проблему молодіжного безробіття вирішував механізм надання працедавцям дотацій на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Минулого року із 1848 осіб, котрі були працевлаштовані завдяки компенсації службою зайнятості витрат з виплати заробітної плати, 1314 працівників становили особи віком до 35 років (71,1%)

Відповідно до Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 року №223 «Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем» упродовж 2012 року на перше робоче місце шляхом надання дотації роботодавцям за рахунок коштів державного бюджету  було працевлаштовано 102 особи. Працевлаштування випускників здійснювалося відповідно до переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям надавалася дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 року №577. Зокрема, у 2012 році випускники, котрі звернулися за  сприянням у працевлаштуванні до Львівської обласної служби зайнятості, були працевлаштовані за такими спеціальностями: бухгалтерський облік, економіка підприємства, фінанси, менеджмент організацій, облік і аудит, екологія та охорона навколишнього середовища, автомобілі та автомобільне господарство, ветеринарна медицина. А також, за наступними професіями: кухар, кондитер, електрогазозварювальник, слюсар з ремонту автомобілів, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, муляр, слюсар-ремонтник.

Впроваджується також схема заохочення роботодавців до підвищення професійної компетенції найманого персоналу. За взаємною згодою з роботодавцем працівники можуть проходити професійне навчання. У такому разі укладатиметься контракт, відповідно до якого необхідно буде відпрацювати за набутою професією на підприємстві певний період.

У чинному законодавстві у сфері зайнятості прописані дієві інструменти для підтримки підприємницьких ініціатив. Безробітні, котрі мають намір започаткувати власну справу, можуть отримати одноразову виплату допомоги з безробіття для організації бізнесової діяльності. Ті, хто вже влився у бізнес-середовище, можуть скористатися послугами консультаційних центрів, що функціонують у центрах зайнятості. У них спеціалісти різних установ, дотичних до ведення бізнесу, на безкоштовній основі надають консультації з правових питань. Відповіді на запитання можна почути від державного реєстратора, фахівців податкової служби, Пенсійного фонду, банківських установ, кредитних спілок, представників громадських організацій та ін.

Не один рік Львівська обласна служба зайнятості організовує роботу щодо залучення безробітних до підприємницької діяльності. Пріоритетним в цьому напрямі є започаткування власної справи в сфері агробізнесу.

Упродовж 2012 року бізнес-планами зацікавилися близько 80 громадян Львівської області, з них 60 осіб започаткували підприємницьку діяльність ґрунтуючись на бізнес-планах, розроблених структурними підрозділами Львівської ОДА.

Молоді підприємці для реалізації обрали такі проекти: «Вирощування глив» (11 осіб), «Розведення бджіл у фермерському господарстві» (10 осіб), «Вирощування овочів в особистому селянському господарстві» (8 осіб), «Вирощування кролів для задоволення потреб ринку та отримання прибутку» (7 осіб), «Промислове вирощування суниці» (6 осіб), «Вирощування ремонтантної малини в умовах Львівщини» (3 особи), «Підприємство з вирощування риби» (3 особи), «Утримання молочного поголів’я у фермерському господарстві» (2 особи), «Вирощування курей-бройлерів» (2 особи), «Вирощування гусей на птахофермі до 1000 голів» (2 особи), «Відгодівля м’ясного молодняка свиней» (2 особи), «Розведення і вирощування перепілок» (2 особи), «Програма вирощування кролів» (1 особа),  «Виробництво молока на міні-фермі з 16 корів» (1 особа).

Варто зазначити, що упродовж 5 місяців поточного року ґрунтуючись на бізнес-планах Львівської ОДА підприємницьку діяльність в сфері агробізнесу уже започаткували 49 мешканців Львівської області.

Зокрема, 12 молодих підприємців вирощують гливи, 9- овочі, 8 – займаються розведенням кролів, 5 – розводять бджіл у фермерському господарстві, 4 особи – вирощують перепілок, 3 – курей-бройлерів, 2 – вирощують суницю, по 1 особі обрали розведення курей-несучок, гусей, риби та свиней, та ще по 1 особі вирощують малину та смородину в умовах Львівщини.

Окрім цього, для підвищення мотивації безробітних до ведення агробізнесу, а також реалізації у Львівській області бізнес-планів, розроблених структурними підрозділами Львівської ОДА, центрами зайнятості області за участю  Благодійної організації «Львівська аграрна дорадча служба», проводяться семінари та демонстраційні покази (виїзд у сільські господарства, які використовують ефективні технології його ведення). Учасниками семінарів є безробітні, котрі зацікавлені в започаткуванні власної справи, зокрема в сфері агробізнесу.

Цьогоріч, Львівська обласна служба зайнятості спільно із ТзОВ «Територія бізнесу», Благодійною організацією «Львівська аграрна дорадча служба» та проектом «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні» проводить обласний конкурс на кращий бізнес-план підприємницької діяльності серед колишніх безробітних, котрі за сприянням служби зайнятості започаткували підприємницьку діяльність. Метою конкурсу є залучення безробітних до підприємницької діяльності, зокрема в сфері агробізнесу, шляхом підтримки їх підприємницьких ініціатив, у тому числі через надання одноразової виплати допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності; створення нових робочих місць; визначення найбільш успішної реалізації бізнес-планів розвитку підприємницької діяльності серед колишніх безробітних, котрі за сприянням служби зайнятості започаткували власну справу.

Законодавчі ініціативи націлені на залучення до продуктивної зайнятості молоді. Зокрема, студенти денної форми навчання вищих і професійно-технічних закладів освіти для здобуття практичних професійних знань, умінь і навичок можуть стажуватися на виробництві. Така праця тривалістю до 6 місяців оплачується роботодавцем. При цьому кадрова служба підприємства зобов’язана відкрити стажеру трудову книжку та внести запис про початок роботи та її припинення. Період стажування включається до страхового стажу.

Молодим спеціалістам, котрі погодяться три роки працювати за фахом у сільській місцевості, надаватиметься житло та одноразова адресна грошова допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Якщо молодий працівник попрацює у такому населеному пункті не менш як десять років, помешкання перейде у його власність.

Вищевикладені новації Закону «Про зайнятість населення» при успішній реалізації мають позитивно вплинути на підвищення саме офіційної зайнятості молоді.

Довідково: За даними Головного управління статистики у Львівській області, на початок 2013 року на Львівщині проживало 757,9 тис. молоді у віці 15-34 роки.  Порівняно з попереднім роком їх кількість зменшилася на 7,2 тис. осіб, або на 0,9%. Частка молоді у населенні області (30,0%) перевищує всеукраїнський показник (28,6%).

Серед молоді більше чоловіків, ніж жінок (у середньому 104 чоловіки на 100 жінок), тоді як у загальній кількості населення, навпаки, чисельно переважають жінки (86 чоловіків на 100 жінок).

Для молоді притаманна висока міграційна активність. У 2011 році кожні троє з п’яти мігрантів — у віці 15-34 роки. З них  більш рухливими залишаються жінки.

 

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.