дивись.info

У Львові розробили рекомендаційний план дій для майбутнього керівника ДФС (фото, відео)

У Львові розробили рекомендаційний план дій для майбутнього керівника ДФС (фото, відео)

23 березня 2015 року за ініціативи бізнес-клубу «Клуб Ділових Людей» відбувся дискусійний захід, метою якого була розробка рекомендацій для підвищення ефективності діяльності ДФС Львівщини.

До заходу долучилися два кандидати на посаду керівника ДФС у Львівській області Михайло Коропецький та Маркіян Мальський, а також підприємці-учасники Клубу Ділових Людей.

Сформований методом групової фасилітації наступний документ містить напрацьовані рекомендації для майбутнього керівника ДФС у Львівській області.

Учасники заходу вірять, що спільно напрацьовані рекомендації будуть повністю або частково впроваджені у життя. Бізнес-спільнота Клубу Ділових Людей готова долучитися до реалізації описаних кроків у межах своїх компетенцій.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДФС ЛЬВІВЩИНИ

МЕТА 1. ЗБІЛЬШИТИ МОТИВАЦІЮ ГРОМАДЯН СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ ТА ЗМІЦНИТИ ДОВІРУ ДО ДФС. ДЛЯ ЦЬОГО РЕКОМЕНДУЄМО:

–         Розробити піар-проекти та соціальну рекламу, які б пробуджували свідомість громадян. Наприклад, «Сплати податок – допоможи захисникам Вітчизни», «Країна починається з тебе – не веди бізнес у тіні, плати податки»;

–         Забезпечити прозорість витрачання бюджету. Для цього на перших порах слід доступно пояснити людям скільки податків збирається та куди ідуть сплачені ними податки (яка частка залишається у бюджеті області, на що витрачаються кошти). Необхідно надати публічний доступ (зокрема оприлюднити на сайті ДФС) до виконання бюджету операційних витрат (закупівельна та тендерна діяльність) Львівської області та міста Львів у деталізації контрагентів, номенклатур, специфікацій та вартості укладених договорів постачання;

–         Здійснювати аудиторські перевірки діяльності ДФС. Треба наголосити на тому, що не тільки ДФС здійснює перевірки, а й вона сама може бути об’єктом незалежних перевірок. Компанії Великої четвірки виступили б професійними незалежними експертами, а кошти на це можна долучити з грантових проектів;

–         Зробити пропуск до будівлі ДФС вільним (прибрати пропуски). Владу обирає народ, тому для нього є неприйнятним те, що обрані ними службовці огороджуються турнікетами;

–         Організувати безконтактну систему обслуговування. Час – це гроші, тому онлайн обслуговування та телефонний сервіс скоротять витрачений час та збільшать ефективність консультування клієнтів;

–         Створити сервіс нагадування підприємцям кінцевих строків сплати податків. Метою фіскальної служби має бути не накладення штрафу підприємцеві, а стимулювання його сплатити податки вчасно. Тому, доцільно створити автоматичн­­­­­­­у розсилку (sms або email) з нагадуванням необхідності сплати податку;

–         Ввести систему КПІ. Здійснювати оцінку ефективності роботи ДФС тільки по обсягах надходження до держбюджету є односторонньо. Пропонуються наступні показники: ВВП області / податків стягнено; обсяги порушень / податків стягнено; середній термін обробки зовнішнього запиту до ДФС; відсутність черг; кількість розкритих правопорушень (з подальшою вигодою для держави); кількість отриманих скарг. Заробітна плата керівників може залежати від динаміки цих КПІ;

–         Створити державний проект підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ). Виділити на проект 100 млн. дол. та сформувати лізингову програму, за умовами якої підприємець МСБ може отримати в лізинг обладнання на 0%. За умови, якщо підприємство за 3 роки сплатить офіційно податків на суму, що дорівнює сумі лізингу, то основні фонди перейдуть у власність підприємця. Результат:1) розвиток МСБ, 2) збільшення доходів від податків та 3) виведення діяльності підприємця з тіні.

Мета 2. Зменшити бюрократію та підвищити швидкість адміністрування податків:

–         Електронний документообіг.

·          Запровадити повний електронний документообіг та ввести внутрішній поштовий сервіс з можливістю цифрового підпису документів у листах (слугуватиме внутрішнім способом погодження документів). Це дозволить значно пришвидшити роботу підрозділів. Наступним кроком є зменшення нормативних термів для обробки запитів/документів/інформації;

–         Автоматизація функцій працівників.

·            Розробка/закупівля програмного забезпечення, яке дозволить створювати персоналізований робочий стіл на рівні вищому за операційну систему комп’ютерів. Він повинен спрощувати доступ працівника ДФС до усіх програмних компонентів, з якими він працює, агрегувати їх в одному місці, забезпечувати синхронізацію між ними та безперебійне їх взаємне функціонування, підвищувати безпеку обміну інформацією. Для прикладу до складу мають входити внутрішній поштовий клієнт, система внутрішнього документообороту, система доступу до законодавчих та інших нормативно правових актів, система доступу до внутрішньо розпорядчих документів (інструкцій, стандартів тощо), за необхідності доступ до бази даних платників податків, грошового обігу, боржників, порушень, системи оцінки персоналу та ряд інших інформаційних систем.

–         Створення стандарту надання послуг.

·          Створення підрозділу Методології та Стандартів надання послуг ДФС для громадян, основною ціллю якого був би перегляд доцільності та ефективності застосування внутрішніх процедур ДФС, а також розробка нових методологій та стандартів, за якими ці процедури (а як наслідок і послуги) мають виконуватися. Обов’язкове доведення до громадськості цих методологій/інструкцій та стандартів якості надання послуг та забезпечення поінформованості про них платників податків під час надання їм відповідних послуг.

Мета 3. Змінити кадрову політику:

–         Системний аналіз ефективності діяльності працівників.

·       Введення системи оцінки персоналу, системи плинності кадрів та системи планування кар’єри. Оцінюватися повинен кожен працівник ДФС за його діяльністю та компетенціями. Оцінку проводить управління кадрів, управління внутрішнього аудиту та контролю, співробітники та начальник працівника, зовнішні клієнти, з якими співпрацює працівник (платники податків). Проведення щорічного перегляду окладу на базі інтегральних показників, які всесторонньо оцінюють працівника. Необхідне сприяння керівниками переходу працівників між підрозділами у відповідності до оцінених компетенцій. Можливість призначення/підвищення працівника визначається виключно результатами оцінки персоналу, де найвагомішу роль відіграють результати, отримані у зовнішніх клієнтів ДФС.

·       Вивільнення на основі негативної оцінки персоналу працівників та забезпечення плинності кадрів не менше 5% на рік;

–         Впровадження системи мотивації.

·       Після впровадження системи оцінки персоналу та системи кар’єрного менеджменту працівники ДФС автоматично повинні зрозуміти, що їх підвищення (або те, чи не будуть вони звільнені) напряму буде залежним від того, як оцінить їх платник податків, колега, начальник та внутрішній аудитор. Крім цього, звичайно, фонд оплати праці аналогічно має стати залежним від системи оцінки персоналу.

·       Побудова системи внутрішніх тренінгів та курсів для підвищення кваліфікацій/компетенцій, які дозволять, зокрема, новим працівникам ДФС швидше навчитися якісно виконувати свої функціональні обов’язки. Це у свою чергу зробить ефективнішою систему плинності кадрів та підвищить мотивацію у працівників, так як вони будуть бачити, що не існує проблеми у їх же ж заміні, яка залежить від якості їхньої діяльності.

–         Громадський контроль над ДФС та упрозорення процесу управління ДФС.

·       Ведення внутрішньої (всередині структур ДФС) та зовнішньої (клієнтами ДФС) оцінки діяльності кожного працівника ДФС. При цьому претендувати на посади керівників мають право тільки працівники з великою кількістю позитивних зовнішніх та внутрішніх відгуків (кожен з яких контролюється методами цифрового підпису) та процентом негативних відгуків не більшим, як встановлене граничне значення.

·       В нормативних документах ДФС має бути закладено громадське обговорення кандидатур, які претендують на високі чини, а також публічність програм претендентів, які кожного року будуть оцінюватися у відповідності до їх же ж програм.

–         Зміна пріоритетів працівників: ліквідація мотивації «результативна перевірка – штраф при перевірці».

·            Створення методології для управління внутрішнього аудиту та контролю, за якою кожен клієнт ДФС може оскаржити рішення податкового інспектора щодо обґрунтованості накладення штрафу на нього (його підприємство). При цьому слідує детальніша перевірка діяльності суб’єкта господарювання та перевірка якості роботи податкового інспектора. По результатам приймаються відповідні рішення.

Мета 4. Залучити громадськість до законотворчого процесу:

–           Розробка механізму, за якого ДФС може підтримувати та лобіювати ініціативи ГО у законодавчій сфері. Так як найкращими є реформи, які проводять їх виконавці, а не парламентарії, які не завжди працювали у податковій сфері. Цьому також можуть сприяти ЗМІ, публічно розголошуючи громадські ініціативи;

–           Створювати дорадчі групи та круглі столи з метою врахування думки громадськості при прийнятті певних рішень ДФС та при прийнятті відповідних нормативно-правових актів.

Мета 5. Збільшити рівень знання законодавства бізнесом:

–           Створити навчальний інтернет ресурсу (онлайн-курси/форуми).

o    Організація є мало затратною, а ефективність та затребуваність спеціалізованої інформації є високою. Навчання стає досить поширеним в Україні. Наприклад, на основі онлайн-платформи Prometheus кожен має можливість безкоштовно пройти онлайн-курси, які ведуть провідні викладачі Україні. Створення курсу для ДФС є необхідним проектом для даної організації, так як забезпечить краще адміністрування податків зі сторони платників податків, підвищить рівень їх податкової грамотності;

–           Створити ефективну службу комунікацій з платниками податків.

o    Сюди належить вищезгадана організація безконтактної системи обслуговування. Встановити за ціль – відсутність черг. Консультування підприємців не повинно проходити за стресових умов. Необхідно розвинути корпоративну культуру, толерантність та повагу до платників податків. В перспективі – створення ефективної служби підтримки, яка б системно опрацьовувала електронні запити на технічну та професійну підтримку платників податків.

Мета 6. Переймати закордонний досвід, який може бути адаптований до українських реалій:

–           Розробка законодавчих актів, які підвищать персональну відповідальність працівників ДФС

o   Ініціювання подачі законопроекту про надання можливості громадянам та юридичним особам самостійно судитися з державними службовцями та підрозділами ДФС усіх рівнів при виявленні їх протиправних дій. Розробити цю процедуру простою для кожної з сторін та зобов’язати ДФС сприяти швидкому розслідуванню. При доведенні вини службовця ДФС, він та усі його керівнику піддаються до негайних стягнень (адміністративна чи кримінальна відповідальність). Позивач при цьому отримує відшкодування судових витрат та певний відсоток від сплаченого штрафу.

44444

 

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.