дивись.info

Молодих науковців запрошують на конференцію про еколого-економічні проблеми

Молодих науковців запрошують на конференцію про еколого-економічні проблеми

Рада Молодих Вчених факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка запрошує взяти участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції на тему «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях». Захід проходитиме 20-21 жовтня на факультеті міжнародних відносин університету. Кінцевий термін подання доповідей – 15 вересня, повідомила Дивись Інфо прес-служба ЛМР.

«До недавнього часу процеси торговельного обміну та збереження довкілля розглядалися відокремлено один від одного, без функціонального зв’язку. До того ж, об’єктивні процеси трансформації та розвитку суспільно-економічних відносин свідчать про те, що торговельні процеси відіграють активну роль економічного регулятора, у тому числі – й у сфері екологічної діяльності: як у межах національних економік, так і на рівні міжнародних відносин. Таким чином, запрошуємо науковців, зокрема, аспірантів, здобувачів, студентів та випускників ВНЗ, а також практикуючих фахівців з України та зарубіжних держав, які здійснюють науково-практичні дослідження у галузі міжнародних економічних відносин, міжнародної торгівлі, інвестиційних процесів до участі у конференції», – зазначають організатори події

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська. Реєстраційний внесок при поданні доповіді у вигляді тез – 200 грн. За результатами проведення заходу буде опубліковано збірник конференції із атрибутами УДК, ББК, авторського знаку. На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надається 1 екземпляр збірника. Витрати на проїзд, харчування та проживання здійснює учасник конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його делегує. Організаційний комітет надає сприяння у бронюванні житла на час проведення конференції. Про потребу у бронюванні житла просять зазначати в заявці про участь (додаткову інформацію можна дізнатися у координаторів конференції).

Робота конференції проводитиметься за такими напрямами (секціями):

Секція 1. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку світового господарства.

Секція 2. Інвестиційні процеси в сучасній світовій економіці.

Секція 3. Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації.

Учасників конференції просять до 15 вересня відправити на електронну скриньку Організаційного комітету ([email protected]) тези доповіді; рисунки та фотографії (якщо такі використані у доповіді), що подаються додатково окремими файлами у форматі JPEG, JPG. У темі листа необхідно зазначити прізвище автора та дату конференції (наприклад, Ivanenko_conf_20.10). Назви файлів повинні бути написані латиницею і також містити прізвище учасника. Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір та редагування матеріалів, не змінюючи, при цьому, їхнього істотного змісту. Доповіді, оформлені без дотримання вимог та подані із запізненням, розглядатися не будуть. До того ж, усі доповіді перевірятимуть на унікальність.

Вимоги до оформлення тез:

Структура: шапка доповіді (прізвище, ім’я та посада, заклад, тема доповіді (CapsLock)); текст доповіді повинен містити вступ, основну частину та висновки; подається без виокремлення структурних елементів.

Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається після тексту. Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та номера сторінки (через кому): [1, с. 243]. При посиланні на всю книгу вказується тільки номер джерела – [2], на кілька джерел – [3, с. 28; 4, с. 63–65], або [1; 5; 10], або [1–5]. У списку джерел наводити лише використану в тексті літературу.

Текст доповіді подається в форматі Microsoft Word (формат *doc.). Обсяг тез – від 3 до 6 сторінок. Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова. vПоля: верхнє, нижнє та праве, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Абзац – 1,25 см, вирівнювання по ширині. Формули подаються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові відступи перед і після формул не робляться. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Підписи до рисунків, назви та текст таблиць подаються шрифтом Times New Roman Cyr, 12 pt. Слово «Таблиця …» — в окремому рядку справа. З нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються. Усі таблиці та рисунки мають бути в межах полів. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст доповіді і подаються додатково у вигляді окремих файлів у форматі JPG, JPEG. Сканований матеріал не приймається. Реєстраційний внесок необхідно сплатити після отримання підтвердження від Організаційного комітету про прийняття матеріалів та надіслати відскановану копію квитанції на вказану електронну скриньку. За додатковою інформацією просимо звертатись до координаторів конференції.

Координати Оргкомітету: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Координатори конференції:

Голова Ради Молодих Вчених Олександра Яремчук, тел. 0977388035, https://www.facebook.com/sandra.yaremchuk05. Заступники Голови Ради Молодих Вчених Роксолана Ластовецька, тел. 0984449149, https://www.facebook.com/roxolana.lastovetska, Христина Кирилич +38 068 500 84 89 https://www.facebook.com/kkyrylych?fref=ts.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.