дивись.info

Найкращі друзі львівських суддів – діаманти

Найкращі друзі львівських суддів – діаманти

Картина нідерландського живописця Герарда Давида «Здирання шкіри з продажного судді» була написана у далекому 1498 році для зали міської ратуші Брюгге, в якій проводились судові засідання.

Проте її зміст не втрачає актуальності й донині. Особливо в сучасній Україні. Особливо, коли судова система, яка й так є потужною гілкою влади в нашій державі, перебирає на себе функції і повноваження іншої гілки влади – виконавчої. Але про все – по порядку.

Реєстри судових рішень сфери державного надрокористування – є для журналістів та антикорупційних органів, великим інформаційним джерелом для виявлення, наголосимо, гучних корупційних схем суддів.

Перспективна ділянка

Ніхто не заперечуватиме, що українська земля – багата на корисні копалини. Проте мало хто знає, що окрім традиційного для України видобутку нафти, газу, вугілля і так далі, ми потенційно можемо налагодити видобуток такого дорогоцінного каменю, як алмаз. І саме від того, хто займатиметься дослідно-промисловою розробкою потенційно «алмазних» земель, залежатиме, – хто здійснюватиме видобуток цього благородного та надзвичайно дорогого каменю.

Потенційно «родючим» на алмази є Середньопридніпровський блок Українського щита, який розташований в Дніпропетровській області. Більше того, площа щита займає половину території області. Документи на право отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Середньопридніпровського блока Українського щита на виявлення тіл кімберлітів та лампроїтів, як можливих корінних джерел алмазів у Дніпропетровській області, до Держгеонадр України подало маловідоме ТзОВ «ЄвроГаз Мінералс». Проте з об’єктивних причин ще 3 жовтня 2016 року отримало відмову.

Тут варто зауважити, що ТзОВ «ЄвроГаз Мінералс» зареєстроване близько року тому, тож говорити про значний досвід компанії не видається можливим. Як свідчать дані аналітичної платформи YouControl, основним засновником компанії є КОМПАНІЯ ЄВРОГАЗ АТ, яка має ознаки фіктивності та зареєстрована у Швейцарії, а кінцевий власник –  РАУБАЛЬ ВОЛЬФГАНГ ГЕРМАНН ЙОЗЕФ. Між іншим, компанія, згідно із даними YouControl, не має інших актуальних ліцензій.

Тож, з низки причин  компанія отримала відмову на розробку українських надр. А 12 січня 2017 року Львівський окружний адміністративний суд видає постанову за позовом ТзОВ «ЄвроГаз Мінералз» до Державної служби геології та надр України, у якій задовольняє адміністративний позов товариства повністю.

Суд перевищив повноваження

А тепер з’ясуємо, яким чином суд прийняв рішення замість органу державної виконавчої влади, дозволив «ЄвроГаз Мінералс» досліджувати Середньопридніпровський блок на виявлення алмазів та зобов’язав Держгеонадра видати Товариству спеціальний дозвіл?

Отож, суд при прийнятті рішення про зобов’язання Держгеонадр видати спеціальний дозвіл на користування надрами порушив основні засади та завдання адміністративного судочинства України та перебрав на себе повноваження дозвільного органу, чим порушив Конституційний принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Як відомо редакції, саме по цих рішеннях,  Держгеонадра звернулось  до Вищої ради правосуддя із відповідним зверненням.

Адже частина 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України прямо говорить про те, що суд може перевіряти дії суб’єктів владних повноважень лише щодо чітко прописаних критеріїв. А також те, що Адміністративний суд, перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень не втручається у дискрецію (вільний розсуд) суб’єкта владних повноважень поза межами перевірки за названими критеріями. Тобто завдання адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, а в гарантуванні дотримання вимог права, інакше це може призвести до порушення принципів розподілу влади. Що зрештою ми й маємо нагоду спостерігати у нашому випадку.

Більше того, відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5, визначено, що дискреційні  повноваження – це сукупність прав та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акту. Така ж норма закріплена в Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень.

Проте бачимо, що у нашій справі Львівський окружний адміністративний суд вийшов за межі своїх повноважень, адже зобов’язав Держгеонадра видати Товариству спеціальний дозвіл, перебравши на себе абсолютні функції Державної Служби Геології та Надр.

Тільки суд, жодних погоджень

Більше того, у процесі розгляду поданих Товариством документів на отримання дозволу Держгеонадра України скеровувала запити щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «ЄвроГаз МінералС». Зокрема й до Дніпропетровської обласної ради, як того вимагає законодавство. Проте, Дніпропетровська обласна рада листом від 01.04.16 р. № 813/0/2-16 відповіла, що не може розглянути питання щодо погодження у встановлений термін.

Слідуючи процедурі, Держгеонадра України зверталася за отриманням відповідних погоджень для видачі Товариству дозволу на користування надрами до Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, Міністерства екології та природних ресурсів України, Дніпровської обласної ради. Проте, необхідних погоджень отримано так і не було.

Йдемо далі. Враховуючи той факт, ТОВ «ЄвроГаз Мінералс» має намір здійснювати дії щодо користування надрами, які передбачають порушення цілісності грунтового покриву на досить значній площі, не можна приймати рішення щодо надання такого спеціального дозволу без врахування висновків дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду і земель, зарезервованих для заповідання, інших природоохоронних обмежень, водних об’єктів, їх прибережних захисних смуг, територій.

Але бачимо, що  суддям Львівського окружного адміністративного суду начхати на ці процедури. Їх рішення суперечать як здоровому глузду, так і українському законодавству. І, саме такі суддівські вчинки вдало припасовуються, відповідними органами, до виявлення корупції. Виявлення, але, на жаль, не знищення.

Відтак не потрібно бути не те, що суддею, а навіть студентом другого курсу юридичного факультету, аби зрозуміти, що суд у нашому випадку не може своїм рішенням зобов’язати Держгеонадра надати дозвіл, оскільки в такому випадку Феміда зобов’яже державну службу до вчинення дій, не передбачених чинним законодавством.

Чи захистить українські надра апеляція?

Відтак вже 16 березня 2017 року,  0 10.00 год,  у Львівському апеляційному адміністративному суді відбудеться розгляд апеляції на описане рішення Львівського окружного адміністративного суду. У якому вимагатимуть скасувати постанову Львівського окружного адміністративного суду від 12 січня 2017 року у справі № 813/3145/16 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог ТзОВ «ЄвроГаз Мінералс» у повному обсязі. Розглядатиме справу  суддя Багрій Василь.

Зрозуміло, що представники ЗМІ та громадські активісти не оминуть цю подію своєю увагою, адже якщо подібне свавілля не душити в зародку, його метастази продовжуватимуть безкарно пожирати українську владу та зводити усі демократичні прагнення українців нанівець.

Для довідки:

Згідно із частинами першою, другою статті 4 Кодексу України про надра, надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради. Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади.

Відповідно до частини першої статті 11 цього ж Кодексу державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

Частиною першою статті 14 Кодексу України про надра передбачено, що надра надаються у користування для: геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин; будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.); виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції; задоволення інших потреб.

За приписами частини другої статті 16 цього ж Кодексу спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Як передбачено частиною першою статті 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Мар’яна ТКАЧЕНКО

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.