дивись.info

Що означає введення воєнного стану

Що означає введення воєнного стану

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, а також він не передбачає оголошення війни.

Що означає введення воєнного стану, на своїй сторінці у Фейсбуку пояснив юрист Андрій Гук.

Допис подаємо повністю.

(1) Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

(2) Воєнний стан не означає оголошення війни. Оголошення стану війни – це окрема процедура, яка потребує прийняття окремого рішення Верховною радою України за поданням Президента України. На засіданні РНБО чітко було сказано Президентом України, що стан війни не оголошується. І тут жодної зради. Адже в обґрунтуванні воєнного стану буде те (сподіваюсь), про що прийнято говорити у міжнародному праві – «загроза», «збройна агресія РФ» і чого достатньо для всіх відповідних міжнародно-правових наслідків. Оголошення стану війни ж, навпаки, у міжнародному праві частіше асоціюється з агресором і означає, що Україна може нападати.

Порядок введення

(3) РНБО приймає відповідне рішення і звертається до Президента України з пропозиціями щодо введення воєнного стану. Таке рішення прийнято.

(4) Президент України видає указ про введення воєнного стану. Указ підлягає негайному оголошенню та оприлюдненню. Очікується таке оголошення.

(5) Верховна Рада України збирається на засідання у ДВОДЕННИЙ строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження указу Президента України про введення воєнного стану.

(6) Указ Президента України про введення воєнного стану, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом.

Чим будуть визначені межі правового режиму

(7) В Указі Президента буде зазначено:

обґрунтування необхідності введення;

територіальні межі та строк;

завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;

ВИЧЕРПНИЙ перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Строк воєнного стану

(8) РНБО запропоновано 60 днів.

(9) Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено.

(10) До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через засоби масової інформації.

(11) Процедури продовження не передбачено. По закінченню 60 днів процедура введення воєнного стану має бути пройдена ще раз, за потреби.

Які заходи т обмеження можуть вводитися

(12) Будь-які обмеження прав та інші заходи можуть бути виключно В МЕЖАХ ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ, який буде затверджено Указом Президента України про введення воєнного стану. На засіданні РНБО обіцяли, що суттєвих обмежень прав не буде. Однак щодо непроведення виборів – це не «ймовірно», а гарантія, яка не може бути змінена Указом. І прозвучали натяки щодо «внутрішніх ворогів» та щодо ЗМІ (хоча щодо ЗМІ не передбачено можливості щось обмежувати).

(13) Військове командування та органи місцевого самоврядування у встановлених Указом межах можуть:

встановлювати посилену охорону важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їхньої роботи;

запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада);

використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю

примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;

встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;

порушувати у порядку, визначеному Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;

встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;

регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;

у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;

забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;

встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту;

проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними визначених цим Законом обов’язків та призначати виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій

вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці;

інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України;

здійснювати обов’язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід – тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах; етапування засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув’язнення, з установ виконання покарань, розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості.

Вибори та робота органів влади в умовах воєнного стану

(14) У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

(15) В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України;

зміна Конституції Автономної Республіки Крим;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

(16) Верховна Рада України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо чергові або позачергові вибори до відповідних органів мали бути проведені в період, на який було введено воєнний стан, приймає рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих виборів.

(17) Верховна рада України має повноваження призначати вибори Президента України лише у строки, передбачені Конституцією України (п.7 ст.85 Конституції України). Конституцією передбачено лише два варіанти – остання неділя березня п’ятого року повноважень та дострокове припинення повноважень. Вищевказаний пункт 16 (цитата з Закону України «Про правовий режим воєнного стану»), на мою думку, не дозволяє ВРУ приймати рішення інше, ніж передбачено Конституцією України.

(18) Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування (ч.3 ст.17 Закону України «Про вибори президента України»). Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев’яносто один день до дня голосування. Ще раніше Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України – за сто днів до дня виборів.

(19) Тобто, введення режиму воєнного стану на 60 днів означає, що виборчий процес чергових виборів Президента України, на мою думку, не може бути розпочато. У цьому зможемо переконатись, якщо в умовах введення воєнного стану за 100 днів до чергових виборів не буде постанови ВРУ, а за 91 – рішення ЦВК.

(20) Верховна рада України після закінчення строку правового режиму воєнного стану може спробувати прийняти спірну, на мою думку, постанову про проведення позачергових виборів Президента України (простий вихід з ситуації, його можна обґрунтувати)

(21) Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев’яностоденного строку з дня їх призначення Верховною Радою України.

(22) Або ж потрібно буде міняти Конституцію України та закони в контексті виборів після воєнного стану (складний шлях).

Судочинство в умовах воєнного стану

(23) Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

(24) У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.

(25) Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.