дивись.info

16 травня: свята і важливі події на цей день

16 травня: свята і важливі події на цей день
Ïðåäñòàâèòåëè "Èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî çàùèòå ïðàâ ñåêñìåíüøèíñòâ â Óêðàèíå" âî âðåìÿ ôëåøìîáà íà Áåñàðàáñêîé ïëîùàäè â Êèåâå, â ñóááîòó, 11 ÿíâàðÿ 2014 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå ïðåäñòàâèòåëè "Èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî çàùèòå ïðàâ ñåêñìåíüøèíñòâ â Óêðàèíå" ïðîâåëè àêöèþ, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì ëþäåé íåòðàäèöèîííîé ñåêñóàëüíîé îðèåíòàöèè. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

ІА Дивись.info склала добірку свят і важливих подій, які відзначають 17 травня в Україні і світі.

Свята та події 17 травня

Міжнародний день боротьби з гомофобією — досить нове свято. Воно відзначається 17 травня, починаючи з 1972 року. Цивілізоване суспільство сьогодні активно протистоїть гомофобії, тим не менш, у багатьох країнах це явище не викорінено й досі.

Гомофобія — це неприйняття гомосексуальної орієнтації людей. Довгі роки гомофобія була своєрідною нормою поведінки. Гомосексуалісти ж вважалися ізгоями суспільства, які стикалися зі зневагою і агресією у всіх проявах життя.

Суть цього свята полягає в тому, щоб показати всім, що представники сексуальних меншин — це повноцінні члени суспільства, які роблять такий же внесок у загальний розвиток держави, як і інші. Цей день є своєрідним нагадуванням про жорстокість людей, які в період нацистських режимів засилали геїв в концтабори, переслідували їх і всіляко гнобили. На жаль, фізичні розправи над представниками сексуальних меншин — це не рідкість і сьогодні. Тому з популяризацією даного свята у світ має прийти розуміння того, що права секс-меншин повинні дотримуватися в будь-якому сучасному суспільстві.

День пульмонолога. Пульмонологи – це лікарі-терапевти, які спеціалізуються в діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи нашого організму.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства. Резолюція, згідно з якою засновано даний пам’ятний день, була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у березні 2006 року. Цей день вважається професійним святом усіх фахівців IT-сфери.

Іменини 17 травня

Цього дня іменини святкують: Антон, Валеріан, Іван, Клим (Климент), Леонтій, Марія, Микита, Микола, Панас (Опанас), Пелагія.

Народні прикмети 

Сьогодні, 17 травня, вшановують пам’ять Пелагії Тарсійської. Імператор Діоклетіан спробував видати заміж Пелагію за свого спадкоємця. Але дівчина прийняла віру, потім похрестилася, відмовившись від шлюбу. Правитель, бачачи неземну красу Пелагії, запропонував їй стати його дружиною. Однак, вона і на цей раз відмовилася, за що і поплатилася життям.

Пелагію шанували, як заступницю невинних дів, і тих, хто несправедливо ображений. Саме до цієї святої зверталися, якщо потрібна допомога безневинним людям. Також Пелагію вважають заступницею птахів.

Говорили, що людина, яка народилася 17 травня, може розуміти мову тварин. Також з цього моменту починалися травневі грози, а ті, які траплялися раніше, вважали випадковими і одиничними.

Досвідчені городники дотримувалися своєрідного обряду, після якого город і посаджені на ньому рослини були захищені від шкідників і нечисті. Для цього звичаю господарі клали в тріснутий горщик кропиву з коренем, потім ставили його посередині грядки. Люди вважали, що всі, хто доторкнеться до пекучої трави, злякаються, зникнувши з городу. Так ородники 17 травня відлякували не лише шкідників, а й нечисту силу.

Стежили 17 травня за черемхою. Якщо на ній вже з’явилися квіти, то вважалося, що сіяти пшеницю пізно, і урожай не збереш. У садах тим часом починали цвісти груші, яблука, вишні, і їх намагалися прищеплювати саме в цей день. Спостерігали за природними явищами, прикметами і намагалися вгадати, якою буде погода в найближчі дні і місяці.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.