Бюджет громади: звідки беруться кошти і на що їх витрачають

Бюджет громади - це план доходів і видатків місцевого самоврядування на певний період (зазвичай на рік). Бюджет громади відображає її потреби, пріоритети та можливості.

Бюджет громади формується з урахуванням думок і пропозицій громадян, які мають право контролювати його виконання.

Доходи бюджету громади

Доходи бюджету громади складаються з двох основних джерел:

1. Власні доходи - це ті, які органи місцевого самоврядування можуть заробити самостійно.
Це включає:

  • податкові доходи - це частина податків, які сплачують фізичні та юридичні особи на території громади. Наприклад, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, акцизи, податок на майно, єдиний податок, туристичний та екологічний збір тощо.
  • неподаткові доходи - це інші надходження, які не пов'язані з оподаткуванням. Наприклад, орендна плата за користування комунальним майном, державне мито, штрафи, доходи від продажу або відчуження комунального майна та земельних ділянок тощо.

2. Передані доходи - це ті, які місцевим бюджетам передають із державного бюджету у вигляді безповоротних коштів. Це так звані міжбюджетні трансферти або дотації. Вони призначені для забезпечення фінансової підтримки громадам, які не можуть самостійно покрити свої видатки, а також для вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку різних територій.

Міжбюджетні трансферти можуть бути:

  • загальними - це ті, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися на будь-які потреби громади.
  • цільовими - це ті, які мають конкретне призначення і можуть використовуватися лише на певні видатки. Наприклад, субвенція на надання державних гарантій з надання пільг та житлових субсидій, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенція на фінансування заходів щодо енергоефективності та тепломодернізації тощо.

Видатки бюджету громади

Видатки бюджету громади - це ті кошти, які витрачаються на забезпечення функціонування та розвитку громади. Видатки бюджету громади поділяються на два фонди:

Загальний фонд - це той, який включає видатки на поточну діяльність громади. Наприклад, зарплата працівників державних установ (школи, садочки, бібліотеки, спортивні заклади, лікарні, водіям маршрутки), оплата комунальних послуг, ремонт та утримання об'єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, соціальна підтримка населення тощо. Загальний фонд складає приблизно 50% від загальної суми бюджету громади.

Спеціальний фонд — це той, який включає видатки на розвиток громади. Наприклад, виконання інвестиційних проектів, будівництво та придбання житла, розвиток дорожнього господарства, придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги, оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти та охорони здоров’я, природоохоронні заходи тощо.

Спеціальний фонд включає також бюджет розвитку, який фінансується за рахунок власних доходів громади та загальних трансфертів.

фото: gov.com.ua

Участь громадян у формуванні бюджету громади

Громадяни мають право брати участь у формуванні бюджету громади, висловлювати свої пропозиції, запитання та зауваження щодо доходів і видатків, контролювати його виконання та отримувати інформацію про його стан. Для цього існують різні механізми та інструменти, наприклад:

Громадські слухання — це засідання, на яких органи місцевого самоврядування презентують проєкт бюджету громади та вислуховують думки та пропозиції громадян. Громадські слухання проводяться на різних етапах бюджетного процесу: під час планування, затвердження, виконання та звітування про бюджет. Громадські слухання мають бути відкритими, доступними та інформованими.

Громадський бюджет — це форма прямої демократії, за якої громадяни самі вирішують, на що витратити частину бюджету громади. Громадський бюджет зазвичай має кілька етапів: інформування громадян, збір та відбір ініціатив, обговорення та голосування за проєкти, реалізація вибраних проєктів, моніторинг та звітування про результати. Громадський бюджет сприяє залученню громадян до управління громадою, підвищенню їхньої відповідальності та довіри до органів влади.

Громадський контроль — це діяльність громадян та громадських організацій, спрямована на перевірку та оцінку дій органів місцевого самоврядування щодо бюджету громади. Громадський контроль може здійснюватися за допомогою різних методів та інструментів, наприклад:

 Громадський аудит — це систематичне та незалежне дослідження бюджету громади з метою виявлення його сильних та слабких сторін, а також ризиків та можливостей для його поліпшення. Громадський аудит може проводитися за різними критеріями, наприклад, законність, ефективність, прозорість, участь, відповідальність тощо.

 Громадський моніторинг — це постійне та систематичне спостереження за бюджетним процесом та його результатами. Громадський моніторинг допомагає виявляти проблеми, відхилення та порушення, а також вносити пропозиції щодо їх вирішення. Громадський моніторинг може здійснюватися за допомогою різних джерел та каналів інформації, наприклад, офіційних документів, звітів, статистики, опитувань, інтерв'ю, спостережень тощо.

Громадське звітування — це процес, за якого органи місцевого самоврядування надають громадянам інформацію про доходи та видатки бюджету громади, а також про досягнуті результати та виклики. Громадське звітування має бути регулярним, зрозумілим, доступним та своєчасним. Громадське звітування сприяє підвищенню прозорості, відповідальності та довіри до органів влади.

Законодавчі зміни щодо бюджету громади

У лютому 2024 року Верховна Рада України ухвалила важливий закон "Про місцеве самоврядування в Україні", який забезпечує нові критерії прозорості роботи місцевих органів влади. Він потрібний для підтримки та розвитку громад, адже розширює можливості громадян впливати на прийняття рішень. Місцеві ради та виконавчі органи об'єднаних територіальних громад мають бути відкриті до людей.

Зараз закон ще має підписати Президент і через три місяці з дня його оприлюднення він набере чинності.

Що зміниться

• обов'язкова публікація відеозаписів сесій та засідань постійних комісій місцевих рад (після завершення воєнного стану онлайн-трансляція);

• архів записів засідань публічно зберігається 5+ років;

• доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;

• обов'язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;

• інформація щодо об'єктів права власності громад оприлюднюється у формі відкритих даних (це дозволить інвесторам знаходити у громаді об'єкти для своїх проєктів);

• регулярна інвентаризація майна громади.

Варто врахувати, що з 1 жовтня 2023 року з бюджету територіальних громад держава вилучила так званий “військовий” податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який до завершення воєнного стану надходить до державного бюджету і витрачається на потреби оборони. Держава передбачила для громад компенсаційні механізми, однак вони далеко не у всіх громадах перекриють втрати від військового ПДФО.

Висновок

Бюджет громади — це важливий інструмент управління та розвитку території. Він відображає потреби, пріоритети та можливості громади, а також її відповідальність перед державою та суспільством. Бюджет громади формується з урахуванням думок та пропозицій громадян, які мають право контролювати його виконання. Бюджет громади складається з доходів та видатків, які поділяються на два фонди: загальний та спеціальний. Бюджет громади повинен бути збалансованим, тобто доходи мають відповідати видаткам.


Матеріал створено у партнерстві з Фондом Ірини Гримак «Львівщина».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Реклама
Новини від партнерів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: