дивись.info

Два львівських виші навчають ІТ-фахівців на середній рівень, – опитування

Два львівських виші навчають ІТ-фахівців на середній рівень, – опитування

У травні 2016 року DOU провів опитування про виші, в яких навчаються або навчалися ІТ-фахівці. Такі опитування проводилися і раніше, але в цьому році було вирішено зробити більш повну і всебічну оцінку, про це пише видання Watcher.

Метою опитування було створити рейтинг вузів для здобуття вищої освіти і роботи в ІТ. Умовно кажучи, рейтинг для абітурієнта, який хоче працювати в ІТ і вибирає вуз для навчання.

У підсумковий рейтинг були включені факультети і вузи, за якими було зібрано 40 і більше анкет. Враховувалися тільки відповіді респондентів з досвідом роботи в ІТ.

Про саму методологію опитування можна прочитати тут.

Для побудови рейтингу була обрана оцінка готовності рекомендувати свій факультет або кафедру як місце навчання. Укладачі рейтингу використовували саме цей показник, тому що він менше залежить від суб’єктивних життєвих обставин респондента (наприклад, ностальгії по юності або незадоволення недостатніми зусиллями, прикладеними під час навчання). Крім того, оскільки рекомендація робиться «на майбутнє», то респондент може враховувати не тільки свій особистий досвід навчання, а й будь-яку інформацію про виш, отриману після випуску – таким чином ми отримуємо більш об’єктивну оцінку.

Києво-Могилянська Академія, в основному представлена факультетом інформатики, посіла перше місце з оцінкою 8,3 з 10.

На другому місці (оцінки 7,2-7,3 з 10) знаходяться відразу кілька вузів: КНУ ім. Шевченко, ХНУРЕ і ЧДУ ім. Петра Могили.

Найнижчі оцінки отримали ВНТУ (5,7) і НАУ (4,7).

Решта вузи отримали середні оцінки – не вище і не нижче середнього по вибірці рівня.

Цікаво, що в рейтингу лідирують вузи загального профілю (за винятком ХНУРЕ). У той час як спеціалізовані технічні вузи, такі як КПІ, Львівська політехніка, ОНПУ, ХАІ, ХПІ, ДонНТУ отримали середні оцінки, а ВНТУ і НАУ навіть нижче середнього.

Крім вузів з високими оцінками є кілька окремих високо оцінених факультетів в середніх вузах.

Це Факультет прикладної математики в ДНУ ім. Гончара (оцінка 7,3), а також кілька факультетів НТУУ «КПІ»: Фізико-технічний інститут (ФТІ) – 7,4 бала, Факультет прикладної математики (ФПМ) – 7,3 бала, Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА) – 7,0 балів.

КПІ, будучи найбільшим вузом для отримання ІТ-освіти (чверть опитаних навчаються або навчалися в цьому вузі), отримав середні оцінки. Основна причина – розкид в оцінках різних факультетів. На противагу вищезгаданим сильнішим факультетам (ФТІ, ФПМ, ІПСА) в дослідженні також проаналізовані ФІОТ, ТЕФ і ФЕЛ, які отримали середні оцінки.

Для перегляду даних за всіма вузами скористайтеся віджетом нижче або таблицею з усіма даними. Повний масив даних можна скачати на GitHub.

Зеленим кольором виділені значення вищі середнього по всій вибірці, помаранчевим – нижче середнього по всій вибірці. Значення в комірках без заливки не відрізняється від середнього по вибірці (рівень значущості 90%). Комірки з числами показують середню оцінку за шкалою від 1 до 10.

tablytsya

Українська ІТ-освіта: можна списувати і давати хабарі, зате престижно
Хоча у рейтингу є явні лідери з високими оцінками, в цілому ІТ-фахівці оцінюють свої «альма матер» невисоко.

Середня оцінка готовності рекомендувати свій факультет/кафедру як місце навчання складає 6,2 з 10. Тільки 36% опитаних вибрали б для навчання той же факультет/кафедру, якби могли обирати знову.

Оцінки різних параметрів навчання коливаються від 5 до 6 за 10-бальною шкалою, рідко перевищуючи 6 балів. Максимально високо оцінена престижність факультету – 6,5 в середньому за всіма вузами.

Респонденти говорять про досить лояльне ставлення до списування і плагіату – цей пункт отримав оцінку 5,0 з 10 (де 10 означає «дуже складно списати або здати чужу роботу»).

Досить високий і рівень корупції: 39% опитаних особисто стикалися з випадками хабарництва.

table2

Основні проблеми вищої освіти для ІТ: слабке alumni, застарілі знання і фінансова неефективність

Саме ці параметри роботи вузів були оцінені найнижче.
– спільнота випускників (допомога вузу, наявність «спільних цінностей») – 4,0;
– актуальність наданих знань для роботи в ІТ – 4,1;
– фінансова ефективність вузу (оптимальність залучення і розподілу ресурсів) – 4,2.

Неактуальність знань відображається і в оцінках роботи викладачів. Якщо зрозумілість пояснень і подачі матеріалу оцінені в середньому на 6,1, то практичний досвід застосування і вміння пояснити, як застосувати знання на практиці оцінюють гірше – на 5,2.

З перерахованих в анкеті технологій найчастіше в вузах викладають бази даних (вивчали 81% опитаних), С++ (74%) і С (60%). Java у вузі вивчали 44% опитаних, JavaScript – 30%, QA – 15%.

tablytsya2

НаУКМА
НаУКМА посіла перше місце в рейтингу вузів з оцінкою готовності рекомендувати 8,3 з 10.

В опитуванні вуз в основному представлений Факультетом інформатики.

Практично всі оцінки НаУКМА виявилися вищими за середні по вибірці: імідж, робота адміністрації та викладачів, корисність і актуальність знань (в тому числі список досліджуваних технологій), технічне забезпечення, спільнота студентів і випускників, можливість займатися науковою діяльністю, фінансова ефективність, співпраця з ІТ компаніями і допомогу в працевлаштуванні.

Для НаУКМА зафіксований найнижчий рівень корупції – ніхто з респондентів не стикалася з хабарами особисто.

57% опитаних випускників і студентів НаУКМА сказали, що не стали б міняти місце навчання, якби могли знову вибирати (vs 36% в загальній вибірці).

КНУ ім. Шевченко
КНУ знаходиться на другому місці рейтингу (разом з ХНУРЕ і ЧДУ) з оцінкою готовності рекомендувати вуз як місце навчання 7,3 з 10.

В опитуванні КНУ представлений в основному двома факультетами: Факультетом кібернетики та Факультетом радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (колишній радіофізичний).

Факультет кібернетики оцінений як більш престижний, що дає більш актуальні і корисні для роботи в ІТ знання (в тому числі більш широкий список досліджуваних технологій), частіше залучає ІТ-фахівців до викладання.

З іншого боку, студенти та випускники Факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем вище оцінюють роботу адміністрації (орієнтацію на інтереси студентів), вважають програму навчання більш складною і цікавою, вище оцінюють залучення студентів в науково-дослідну діяльність, а також говорять про більш строге відношення до списування і плагіату. На Факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем також відзначають досить низький рівень корупції – ніхто з опитаних не стикалася з хабарами на факультеті особисто, в порівнянні з 8% на факультеті кібернетики і 39% в цілому по вибірці.

ХНУРЕ
ХНУРЕ, разом з КНУ та ЧДУ, займає друге місце в рейтингу вузів з оцінкою готовності рекомендувати вуз як місце навчання 7,3 з 10.

У рейтингу ХНУРЕ представлений в основному двома факультетами: Факультетом комп’ютерних наук і Факультетом комп’ютерної інженерії та управління.

Для обох факультетів рівень рекомендації вище середнього по вибірці, але Факультет комп’ютерних наук також краще оцінений за такими показниками як імідж, зрозумілість пояснень і подачі матеріалу, співпраця з ІТ-компаніями.

У той же час, на Факультеті комп’ютерної інженерії та управління вищого рівня залучення студентів в науково-дослідну роботу – проте і більш високий рівень корупції, 66% опитаних стикалися з хабарами особисто (в порівнянні з 41% на Факультеті комп’ютерних наук і 39% в цілому по вибірці).

ЧДУ ім. Петра Могили
ЧДУ, разом з КНУ та ХНУРЕ, займає друге місце в рейтингу вузів з оцінкою готовності рекомендувати вуз як місце навчання 7,2 з 10.

В опитуванні ЧДУ практично повністю представлений Факультетом комп’ютерних наук.

Оцінки цього факультету вище середнього по більшості показників, включаючи співробітництво з ІТ-компаніями, допомога в працевлаштуванні і актуальність знань.

Зокрема, рівень вивчення різних технологій на Факультеті комп’ютерних наук ЧДУ один з найвищих серед усіх вузів і факультетів, а рівень корупції на факультеті (5%) один з найнижчих і поступається тільки НаУКМА.

СумДУ
Оцінка готовності рекомендувати вуз як місце навчання: 6,6 з 10 (на середньому рівні).

В опитуванні СумДУ практично повністю представлений Факультетом електроніки та інформаційних технологій.

За багатьма параметрами вуз отримав оцінки вище середнього, але імідж вузу оцінений середньо, а складність навчання – нижче середнього. У той же час, актуальність знань оцінена вище середнього, можливо через залучення до викладання фахівців з інформаційних технологій та співпраці з ІТ-компаніями в сфері працевлаштування.

Добре оцінені робота адміністрації, зрозумілість викладу матеріалу викладачами, технічне забезпечення. Досить високий рівень залучення студентів до наукової діяльності. Також вуз отримав високі оцінки фінансової ефективності – при відносно низькому рівні корупції (19% стикалися з хабарами особисто в порівнянні з 39% за вибіркою в цілому).

ЛНУ ім. Франка
Оцінка готовності рекомендувати вуз як місце навчання: 6,5 з 10 (на середньому рівні).

В опитуванні ЛНУ представлений в основному Факультетом прикладної математики та інформатики.

У Факультету прикладної математики та інформатики високий рівень престижності і складності навчання, факультет частіше залучає до викладання ІТ-фахівців (для вузу в цілому ці оцінки середні). В іншому оцінки і вузу, і факультету мало відрізняються від середніх по вибірці

Рівень корупції у ВНЗ нижче середнього: 29% стикалися з хабарами особисто (vs 39% за вибіркою з цілому).

ДНУ ім. Гончара
Оцінка готовності рекомендувати вуз як місце навчання: 6,5 з 10 (на середньому рівні).

Вуз в цілому отримав середні оцінки, однак Факультет прикладної математики (приблизно половина опитаних з ДНУ) отримав високі оцінки готовності рекомендувати його як місце навчання (7,3 з 10).

За більшістю показників факультет оцінений середньо, тому високий рівень готовності рекомендувати викликаний, мабуть, престижністю факультету і складністю навчання.

У той же час, технічне забезпечення та фінансова ефективність як факультету, так і вузу в цілому оцінені нижче середнього.

Львівська Політехніка
Оцінка готовності рекомендувати вуз як місце навчання: 6,4 з 10 (на середньому рівні).

Оцінки вузу середні. Робота адміністрації, а саме орієнтація на інтереси студентів, оцінена нижче – в основному це «вина» Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології.

Більш високі оцінки отримав Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій – його вважають більш престижним, вище оцінюють технологічні можливості для навчання, залучення ІТ-фахівців до викладання і співпрацю з ІТ-компаніями, в тому числі допомога в працевлаштуванні. В Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та метрології всі ці пункти оцінені на середньому або нижче середнього рівні.

Рівень корупції на цих двох факультетах і в цілому у Львівській Політехніці вище середнього (57% опитаних стикалися з хабарами особисто vs 39% із загальної вибірки).

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Реклама

Реклама