дивись.info

Російських спостерігачів на президентських виборах в Україні не буде, – Геращенко

Російських спостерігачів на президентських виборах в Україні не буде, – Геращенко
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Èðèíà Ãåðàùåíêî âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå 25 ñåíòÿáðÿ 2006ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð Þùåíêî 25 ñåíòÿáðÿ 2006ã. ïîäïèñàë óêàç îá óâîëüíåíèè Èðèíû Ãåðàùåíêî ñ äîëæíîñòè ïðåññ-ñåêðåòàðÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà äðóãóþ ðàáîòó.
Про це перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.
“Ніяких російських спостерігачів на наших президентських і парламентських виборах ні в яких міжнародних місіях в Україні не буде. Це наше суверенне право – захищати Україну від представників країни-агресора, від тих, хто підтримує війну на Донбасі і крадіжку Криму, хто бреше, що “нас там нет”, – зазначила Геращенко.

Також вона додала, що росіяни не можуть спостерігати за українськими виборами доти, “доки РФ не віддасть нам Крим і Донбас, не звільнить наших заручників і військовополонених, не забере свою зброю і техніку і не піде геть”.

Втім, Геращенко зазначила, що Україна відкрита для всіх інших міжнародних спостерігачів.

“Запрошуємо, чекаємо на кожній дільниці”, – повідомила вона.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.